img09

Schrijf HIER in voor onze tips & advies

Lees meer

Efficiëntie door focus

04/05/2019

Efficiënter vergaderen  door ontspanning met virtuele coach

volg onze tips/oefeningen  en concrete  TO DO ACTIES die je onmiddellijk kan toepassen om je besprekingen, vergaderingen of studies te optimaliseren. 
 

Woordje uitleg over de oefeningen voor mentale ontspanning of meer activiteit

Een aantal oefeningen zorgen voor een gezonde mentale ontspanning waardoor je een ontspannen hersenactiviteit bereikt. Dit zorgt ervoor dat je je kennis 100% kan aanspreken en dat je focus gericht wordt op oplossingen. Ook wanneer je optimaal wil brainstormen dan zijn deze soort oefeningen een absolute must!

Heb je  na de lunch een middagdip dan zal een powernap van 15 minuten ervoor zorgen dat je mentaal goed recupereert en weer klaar bent om erin te vliegen.

Een aantal oefeningen zorgen voor meer activiteit. Dit is vooral nuttig bij langdurige en nogal zware vergaderingen of langdurig zitten.. Kies dan voor een activerende oefening als je voelt dat je begint te knikkebollen of af te dwalen met je concentratie, zodat je hersenactiviteit terug stijgt , zodat je opnieuw alert, actief en creatief wordt.

Virtuele coach /introductievideo : 

Vooraleer van start te gaan met de oefening geven we je een introductie van 6 minuten zodat we zeker op dezelfde golflengte staan.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat wanneer we in een spanningssituatie komen (bv. tijdsdruk, twijfels, discussies, economische recessie), onze hersenactiviteit toeneemt (= Bètaniveau). Dit is een overlevingsreflex. Op dat moment hebben we geen controle meer over ons denken, onze emoties en dus ook niet over onze handelingen. We zien elk probleem tien keer groter dan de werkelijkheid.

Hoe hoger de hersenactiviteit, des te minder zelfcontrole en hoe negatiever we denken.

De kunst is om op een lagere hersenactiviteit te functioneren (=Alfaniveau).

Dit is immers het niveau waarop we veel sneller informatie opslaan, verwerken en reproduceren. We bruisen van creativiteit en kunnen onze focus richten op oplossingen en loskomen van problemen.

De mens krijgt van nature de beste ideeën tijdens momenten van ontspanning.

Als je er bij een meeting van verzekerd wil zijn dat de juiste beslissingen genomen worden, of de creatiefste initiatieven bedacht worden, is het logisch dat je eerst stress en werkdruk van je afschudt.

Eerste oefening Mentale voorbereiding op een vergadering (12’)  :
Je wordt in deze eerste oefening begeleid naar een diepere mentale ontspanning. Via het opspannen van een aantal spieren (zittend op een stoel) zal je geleidelijk ook tot een meer mentaal ontspannen niveau komen. De bedoeling is vanop dit ontspannen niveau (alfa-niveau) je mentaal voor te bereiden op je agendapunten en of even stil te staan bij het doel dat je met die vergadering hebt.
Na deze oefening is iedereen afgestemd op de vergadering waardoor de vergadering ook productiever zal verlopen.

Doel : Ideaal als startoefening voor de aanvang  van een vergadering 13 minuten 51''