Terug naar overzichtDe schat van de Sierra Madres (2u)

Je bent lid van een team archeologen dat voor de universiteit zoekt naar verloren schatten. Of misschien toch niet?
Kunnen jij en je rivalen veilig een ravijn met snelstromende water oversteken? Je hebt alleen een schamele boot en je weet niet zeker wie je kan vertrouwen.